گروه قلب و عروق از سال 1313 در بیمارستان امام رضا و در قالب زیرمجموعه گروه داخلی فعالیت های درمانی و آموزشی خود را با حضور اساتید بزرگی همچون آفای دکتر حسن شهیدی، آفای دکتر منوچهر رادپور، آقای دکتر بهروز خدیوی و آقای دکتر جواد حسن زاده آغاز کرد و از سال 1348 به تربیت دستیاران تخصصی پرداخت. از سال 1370 با جدا شدن از گروه داخلی بصورت مستقل و به مدیریت آقای دکتر عباسعلی رفیقدوست به فعالیت های خود ادامه داد.
ادامه مطلب
0
اساتید
0
دستیاران
0
کارآموزان و کارورزان
0
دستیاران فلوشیپ
0
دانشجویان بین الملل

برنامه های آموزشی گروه

دستیاری
روتیشن های آموزشی
فلوشیپ
برنامه آموزشی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
برنامه آموزشی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
برنامه کشیک ها
قلب نوجوان مرگ مغزی، جان دوباره ای به نوجوان دیگر بخشید
دوشنبه, 29 فروردين 1401
قلب نوجوان مرگ مغزی، جان دوباره ای به نوجوان دیگر بخشید ادامه مطلب ...
نصب و راه اندازی نخستین دستگاه روتبلیتور در بیمارستان قائم(عج) مشهد
شنبه, 09 بهمن 1400
نخستین دستگاه درمان کننده گرفتگی عروق قلبی (روتبلیتور)... ادامه مطلب ...