اساتید

 

        

  
 
 
بیمارستان امام رضا
.بیمارستان قائم
 
 

 

 

    دکترحسن زاده     

 

دانشیار

 

فلوی الکتروفیزیولوژی
 
 

 

 


 
 

هما فال سليمان

 

دانشيار

فلوی اینترونشال کاردیولوژی
 
 
دکتر دانش ثانی
 

استاد

فوق تخصص قلب
cv 
 
 

دكتر ماشاء الله دهقاني

 

استاد

فوق تخصص قلب- فلوی اینترونشال
 
 
دکترشبستری
 
دكتر محمود شبستري

استاد

متخصص قلب- فلوي اينترونشال
 cv
 
 

دكتر سيد احمد سرشته دار

 

استاد

فوق تخصص قلب
 
 
 
 

دانشیار

متخصص قلب- فلوي اينترونشال
cv 
 
 

 

دکتر مصطفی احمدی

استادیار

فلوشیپ اینترونشنال

 
 
 
 
دانشیار
متخصص قلب
cv 
 

دكتر افسون فضلي نژاد

 

دانشيار

فلوی اکوکاردیوگرافی
cv 
 
 
 
 
دكتر هورك پورزند

متخصص قلب-فلوي  اكوكارديوگرافي

استاديار
 cv
 
 
 

دانشیار

فلوی الکتروفیزیولوژی
 
 
 
 

استاديار

 
 

دكتر محسن موهبتي

 

دانشیار

 

دكتر فروه وكيليان

 

دانشیار

 cv
 
 
 
 

دانشیار

cv 
 
 
 

دکتر مجید جلال یزدی
استادیار
متخصص قلب و عروق


 
 
دکتر لیلا بیگدلو
استادیار
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

 
 
 
 

دكترفرشته قادري

استاديار

فلوی اکوکاردیوگرافی
 
 

دکتر هدیه علیمی

استادیار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی


 
 
 

دانشیار

  
 
دکتر رامین خامنه باقری
استادیار
فلوشیپ اینترونشنال
 

 
 
 
 
دكتر محمد طيبي
دانشیار
فلوی الکتروفیزیولوژی
cv 
 
 
 
 

 
 
 
دكتر جواد رمضاني

استاديار

فلوی اینترونشال کاردیولوژی
cv 
 
 
 

 
 
دکتر رضا دهستانی
استادیار
متخص قلب و عروق


   
 
 
دكتر مهناز احمدي
استاديار
cv