اساتید

 

        

  
 
 
بیمارستان امام رضا
.بیمارستان قائم
 
دکتر علیرضا عبداللهی 

دانشیار

متخصص قلب و عروق

CV

 

 

    دکترحسن زاده     

 

استاد

 

فلوی الکتروفیزیولوژی
 
 

 

          دکتر محمد طیبی

               دانشیار

          فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

                    CV

 

هما فال سليمان

 

دانشيار

فلوی اینترونشنال کاردیولوژی
 
 
دکتر دانش ثانی
 

استاد

فوق تخصص قلب
cv 
 
 

دكتر ماشاء الله دهقاني

 

استاد

فوق تخصص قلب- فلوی اینترونشنال
 
 
دکترشبستری
 
دكتر محمود شبستري

استاد

متخصص قلب- فلوي اينترونشنال
 cv
 
 

دكتر سيد احمد سرشته دار

 

استاد

فوق تخصص قلب
 
 
 
 

دانشیار

متخصص قلب- فلوي اينترونشنال
cv 
 
 

 

دکتر مصطفی احمدی

استادیار

فلوشیپ اینترونشنال

 
 
دکتر رضا دهستانی
 استادیار
متخصص قلب و عروق
 

دكتر افسون فضلي نژاد

 

استاد

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
cv 
 
 
 
 
دكتر هورك پورزند
دانشیار

فلوشیپ اكوكارديوگرافي

 
 cv
 
 
 

دانشیار

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
 
 
 
 

استاديار

 
 
 
 

دانشیار

 

دكتر فروه وكيليان

 

دانشیار

 cv
 
 
 
 

دانشیار

cv 
 
 
 

دکتر مجید جلال یزدی
استادیار
متخصص قلب و عروق
 
 
دکتر لیلا بیگدلو
استادیار
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
cv
 
 
 

دكترفرشته قادري

استاديار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 
 

دکتر هدیه علیمی

استادیار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی


 
 
 

دانشیار

  
 
دکتر رامین خامنه باقری
استادیار
فلوشیپ اینترونشنال
 

 
 
دکتر جواد رمضانی 
 استادیار
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 
CV
 
 
 
 

 
 
دکتر مهناز احمدی
استادیار
متخصص قلب و عروق
CV