تاریخچه

 


به نام خدا

بیماریهای قلب و عروق از علل شایع مرگ و میر دردنیا و درکشور ما می باشد لذا آموزش و پژوهش در این رشته از اهمیت بسیاری برخوردار است . دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های مادر درکشور رسالت بزرگی در این امر برعهده دارد.گروه قلب و عروق در دانشگاه سالهای متمادی است که فعالیت خود را در این عرصه آغاز کرده است و هر سال تعداد زیادی از متخصصین ورزیده را به جامعه پزشکی تحویل می دهدو درعین حال خدمات پزشکی درماني ارزنده ای به بیماران ارائه میشود.

گروه قلب و عروق از سال 1370 با تفکیک از گروه داخلی و با حضور استاد پیشکسوت دانشگاه دکتر منوچهر رادپور و تعداد 4 عضو هیات علمی فعالیت خود را آغاز کرد .درحال حاضر با 30عضو هیات علمی در دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) و با تربیت هر سال 10رزیدنت جدید و 3 فلوشیپ دررشته های اکوکاردیوگرافی و اینترونشن فعالیت خود را به طور توانمند ادامه می دهد .

رشته های مختلف فوق تخصصی شامل اينترونشنال كارديولو‍ژي- الکترو فیزیولوژی – الکتروکاردیوگرافی – نارسایی قلبی و بیماریهای ماردزادی بالغین و کودکان نیزدر بخش قلب فعالیت پررنگی دارند .

گسترش کیفیت آموزشی در سه سطح عمومی – تخصصی و فلوشیپ و توسعه و بهينه سازي فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و خدمت بهتروبیشتربه بیماران از اهداف گروه قلب و عروق می باشد . امید است که درخت پرباراين گروه هرروز پربارتر وتوان مند تر شود .